<< Meny Time: 1 2 3 4 5 6

Time 3: Kommentarer til universalismen / Kommentarer til kalvinismen / Jesu-Guds hjerte i forhold til de fortapte og den frie vilje / Småbarn i Kristus, og Åndelig modne i Kristus / Kan en kristen gjøre synd, og er Gud blind?

Undervisning ved Arild Sæther Illustrasjon Undervisningstid: 4 tim. 8 min.