<< Meny Time: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Time 13: Forbilder i ørkenen / Josva, Dommerne, Saul, David / Salomo / Deling av Israel / Bortførelser / Daniel i Babylon / Gjenopprettelse av forbildene / Tidens fylde - tidens tegn

Undervisning ved Arild Sæther Illustrasjon. Undervisningstid: 15 tim. 25 min.