<< Meny Time: 1 2 3 4 5

Time 1: Intoduksjon (kulturelle utfordringer) / Regnestykke - fjellklatring / Forskjellige syn / Bibelen: En Øy / Inngangsporten til bibelen (øya) / Personlig møte / Jesus er grunnvollen / Troens grunnlag / Disiplene

Undervisning ved Arild Sæther Illustrasjon. Undervisningstid: 3 tim. 26 min.